Despre noi

 

Comuna Voitinel

 

Comuna Voitinel este situata în nordul judetului Suceava, în provincia istorica numita Bucovina, fiind din punct de vedere geomorfologic situata la contactul dintre Obcina Mare si podisul Sucevei.Din punct de vedere geografic, teritoriul localitatii Voitinel este la aproximativ 25g45m longitudine estica si 47g50m latitudune nordica.Comuna Voitinel se învecineaza la vest cu comuna Putna, la nord cu comuna Vicovu de jos, la est cu comuna Galanesti, la sud cu Horodnic de Sus si la sud vest cu comuna Marginea.În componenta comunei intra un singur sat, satul Voitinel .Localitatea se întinde pe o lungime de circa 7 km( sud vest nord est) si o latime de 3-4 km (nord vest sud est), însumând o suprafata de 22 kmp.Este situata la aproximativ 7 km de granita cu Ucraina si la aproximativ 15 km de orasul Radauti si 50 km de municipiul Suceava( centre economice polarizante)Legatura cu celelate comune si orase învecinate se face pe DN 2E si DJ 178 F.Relieful prezinta o etajare cuprinsa între altitudinea minima de 392 m la varsarea pârâului Voitinel în râul Suceava pe teritoriul comunei Galanesti si altitudinea maxima dee 948 m în poiana Hociung rezultând o diferenta de nivel de 556 m.Altidudinea formelor de relieh scade începând cu partea vestica a comunei, din zona montana de la altitidinea maxima de 948 m în Poiana Hociung, pâna la o altitidine de 500 60m, unde se individualizaza un uluc, o zona depresionara, marginita în exterior de doua dealuri: Dealul Leahului la nord si Dealul Bradetului la est care au o altitidune mai ridicata( 538 m si respectiv 478 m).Între aceste doua dealuri se afla vatra satului Voitinel .Reteaua hidrografica care dreneaza teritoriul comunei Voitinel apartine pârâului Voitinel care curge pe directia V NV spre NE, varsându-se în râul Suceava, pe teritoriul comunei Galanesti.Pârâul Voitinel îsi are izvoarele în obcina Mare la o altitudine de 949 m având o lungime de circa 16 km.Are numerosi afluenti, majoritatea fiind pe partea stânga: Busuiocul, Pietrosul, Putredul, Slatina, Tiganescu, Ursului, Tarnii iar pe partea dreapta pâraielel Tartaria, Mocirle, etc.

Cadrul natural favorabil a inlesnit oamenilor Inca din cele mai vechi timpuri construirea unor aşezari, situate pe valea paraului Voitinel, indepresiunea dintre Dealul Leahului şi Dealul Bradet sau la contactul cu muntele, fiind ferite din calea intemperiilor climatice sau a navalitorilor.

Aceasta aşezare a fost propice atat creşterii animalelor prin existenta paşunilor cat şi a agriculturii avand şi terenuri arabile.

Asupra comunei Galanesti, cercetari arheologice sistematice nu s-au efectuat,dar descoperirile întamplatoare, precum şi, pasiunea pentru cercetare a inceputurilor a profesorului de istorie Mircea Doru Hrisca I-a determinat pe acesta sa adune în colectia personala cateva piese arheologice care dovedesc locuirea acestei aşezari înca din neolitic.

In anul 1968 cu oeazia largirii drumului spre albia parului Voitinel,care trece pe langa cimitirul din localitate,la cca. '100 m distanţa,s-au descoperit î ntamplator,la aproximativ 90 cm adancime un numar de 2 topoare şi trei daltite,datate ulterior ca apartinand cultului Cucuteni.

În sprijinul afirmatiilor ca aeeasta aşezare a fast locuita din cele mai vechi timpuri (neolitic şi epoea bronzului),sunt şi date inserate in"Dictionarul Geografie al Bucovinei",in care se arata ca la Horodnic, pe dealul Colnic se se invceineaza cu localitatea Voitinel,exista peste 60 de tunele.

Unele dintre' acestea au fast sapate şi cercetate in anul 1893 şi s-au gasit in ele unelte de piatra, resturi de carbuni de lemn, fragmente de oase lmpietrite.

Dupa treeerea a 63 de ani,în anul 6998 (1490),16 martie,Stefan cel Mare cumpara de la Bogdan din Voitin,de la fratele sau loan Miciurna şi   de la surorile lor Ilca si Musa,copii lui Hărman,nepotul lui latco,cu 500 zloti tatareşti,satul Voitin,pe care iI daruieşte manastirii Putna,impreuna cu privilegiul de la Alexandru eel Bun.

In document se spune " ... . un sat anume Voitinel unde a fast casa tatalui lor Harman şi unchiului lor latco, unde iese Voitinel din padure şi din poieni, unde a fast manastirea lor şi fanata lor cea veche sub codru"

O data cu satul daruieşte manastirii şi 11 familii de ţigani robi,aduşi din Basarabia, pe care ii stabileşte la Voitin.

Din documentele mai sus mentionate reiese faptul ca in acea vreme, exista 0 manastire. Locul unde a fost nu se cunoaşte şi nici nu a mai fost amintita in vreun document cunoscut.

Probabi! ca fiind o manastire mai mica, calugarii au fost duşi la Manastirea Putna.

Exista un uric datat din 16 martie 1496 prin care Stefan cel Mare trece mai multe biserici şi preotii lor sub ascultarea arhimandritului de la Putna,Kir Popa Paisie. Acolo este amintit §i satul Voitin cu preotii lui ... citeste mai mult