Anunturi publice

 

2022

 

Anunt licitatie teren intravilan, zona Prund, in data de 20.01.2023

Anunt public privind intentia de elaborare a PUZ in vederea introducerii in intravilan a suprafetei de 35.913 mp

Anunt licitatie si lista partizi vanzare masa lemnoasa pe picior 28.12.2022

Invitatie de participare achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii de catering pentru Scoala Gimnaziala Voitinel:

- Invitatie ; - Caiet de sarcini ; Formulare

Anunt licitatie teren intravilan, zona "Prund", în suprafață de 430 mp

Anunt licitatie teren construire spatiu comercial 06.10.2022

Anunt licitatie concesiune teren locuinte 06.10.2022

Anunt public privind consultarea asupra intentiei de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spatiu comercial (P+1+M) + bransament electric

- anunt

- plan incadrare in zona

- reglementari urbanistice

 

Recensamant 2022

- afis ARA

- afis autorecenzare

- cum sa te autorecenzezi pas cu pas ; link

 

Anunt selectie personal recensamant ... anunt ; cerere ; link

 

Comuna Voitinel, cu sediul in comuna Voitinel, sat Voitinel, nr. 239, judetul Suceava, titular al proiectului ”Reabilitare si modernizare drum comunal si construire pod in comuna Voitinel, judetul Suceava” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Suceava , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat, propus a fi realizat in comuna Voitinel, satul Voitinel, judetul Suceava.

 

Licitatie masa lemnoasa (14.01.2022) si lista partizi ... detalii

 

2021

Ajutoare incalzire 2021 ... cerere ; tutorial video

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava, initiaza consultarea si dezbaterea publica a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Suceava.
Se pot formula puncte de vedere, comentarii , propuneri din partea publicului interesat, care se transmit catre ADIGD pe adresa de mail adigdsv@gmail.com

 

Salarizare 30.09.2021 ... detalii

Salarizare 30.03.2021 ... detalii

Datoria publica la data de 31.12.2020 ... detalii

Salarizare 30.09.2020 ... detalii

Licitatie masa lemnoasa (22.12.2020) si lista partizi ... detalii

Licitatie masa lemnoasa (21.10.2020) si lista partizi ... detalii

Lista publica privind salarizarea la 31.03.2020 conform prevederilor art.33 din Legea 153/2017

Licitatie masa lemnoasa (05.10.2020) si lista partizi ... detalii

Licitatie masa lemnoasa (10.09.2020) si lista partizi ... detalii

Invitatie de participare "Modernizare drum vicinal in comuna Voitinel" ... detalii

Anunt incepere lucrari obiectiv "Construire platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd în comuna Voitinel, județul Suceava" ... detalii

Proces verbal selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei de Inspector clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului Buget, finante, resurse umane (perioada 23.07.2019 - 25.07.2019) ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea functiei de Inspector clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului Buget, finante, resurse umane (perioada 23.07.2019 - 25.07.2019) ... detalii

Anunt colectiv somatii 06.11.2018 ... detalii

Anunt licitatie vanzare masa lemnoasa 02.09.2018 ... detalii

-- Lista partizi licitatie 02.09.2018 ... detalii

Anunt licitatie vanzare masa lemnoasa 07.09.2018 ... detalii

-- Lista partizi licitatie 07.09.2018 ... detalii

Anunt consultare publica aferenta fazei de depunere a Formularului de Aplicare pentru investitia "Construire platforma comunala de depozitare a gunoiului de grajd" in comuna Voitinel ... detalii

Anunt salarii functionari publici si personal contractual 31.03.2018 ... detalii

Anunt licitatie vanzare masa lemnoasa 08.09.2017 ... detalii

-- Lista partizi licitatie 08.09.2017 ... detalii

Anunt colectiv restantieri la plata taxelor locale ... detalii